Neznáte své heslo?

  • Vstup na webové stránky pro členy Klubu Energy vám zajistí zadání registračního čísla člena klubu, které naleznete na své registrační kartě nebo ve smlouvě o obchodní spolupráci.
  • Heslo získáte po vyplnění formuláře umístěného níže na této straně nebo telefonicky na čísle: +420 283 853 853.

Kontrolní údaje nutné
k vydání hesla do IS


Vyplněním osobních údajů ve formuláři a jejich odesláním, souhlasíte s jejich zpracováním společností Energy. Firma Energy Group, a.s. se zavazuje, že osobní údaje uvedené v této přihlášce nebudou použity k jiným účelům, ani nebudou poskytnuty třetí straně.

Klubové členství a jeho výhody

Každý zákazník, nakupující produkty Energy, má možnost registrace. Výhody členství v Klubu Energy lze čerpat v celé síti prodejních míst v ČR.


Po podepsání Smlouvy o obchodní spolupráci a zaplacení registračního poplatku 500 Kč se zákazník stává řádným členem Klubu Energy. Kromě členské karty společnosti Energy Group, a.s. obdrží každý nový člen startovací balíček, vč. jednoho koncentrátu podle vlastního výběru a ročního předplatného magazínu Vitae.


Registrace v Klubu Energy je platná 12 měsíců od data podepsání Smlouvy o obchodní spolupráci. Následujících šest měsíců je ještě možné si registraci prodloužit. K výhodám klubového členství patří mimo 30% slevy na nákup zboží také možnost navštěvovat poradny lékařů a terapeutů, odborné přednášky a účastnit se dalších klubových aktivit.


Podrobnosti naleznete v Průvodci zde.

Annovet

To purchase this product follow this link to our eshop and scroll down to veterinary products.

Description:

Acetogenin-containing concentrate from the extract of leaves of the South American soursop tree (Annona muricata). Has revitalising effects in older animals. Acts against spasms, has a calming effect during stress, assists in reducing blood sugar, lowers blood pressure. Strengthens the heart and immune system. Also has antibacterial effects and manifests antiparasitic effects against unicellular blood parasites. Has pronounced selective cytotoxic effects. Acts on certain types of tumours, while posing no danger to the cells of the body. 
 

Intended use:

Add-on product in cancer treatment. Selectively destroys the cells of certain tumours. Increases vitality and zest for life in old animals or animals with severe diseases. Has a healing effect and increases the resistance of mucous membranes even in cases of infectious disease. May be used as an add-on product in the treatment of parasitic diseases, especially those caused by unicellular parasites. 

It stimulates:

- Cardiac output (tone)
- Immune response to infections.
- Apoptosis (programmed death) of the cells of certain types of tumours

It reduces:

- High blood pressure.
- Nervousness, has calming effects.
- Propagation of unicellular and multicellular parasites.
- Growth of bacteria in the digestive tract.
- Coughing, respiratory diseases.
- Neuralgia (nerve pain).
- Colon spasms.
- Fever

Ingredients:

Concentrated herbal extract 90% (Annona muricata), cellulose - thickener, water, xanthan gum – thickener, citric acid – acidity regulator, potassium sorbate – preservative.

Recommended dosage:

Administer for the maximum of three weeks as follows:
For all animal species, administer 1-2 drops per 10 kg of animal 2-3 times a day.
For large animals 5-10 drops per 100 kg 2 x daily.
The product should be discontinued after 3 weeks for the period of one week.

Recommendations:

Do not exceed the recommended daily dose! Three weeks’ use is to be followed by one week’s rest. Ensure sufficient water intake during product use. Shake before use. When administered for longer than one month (including the week-long rest), probiotics should be applied.

Caution:

Administer separately from other regenerative products with a minimum interval of 10 minutes. Reduce the dosage if vomiting or unwanted sedative (calming) effects occur during administration.

Adverse reactions and interactions:

Lowers blood pressure. Cannot be used in cases of hypotension. Not suitable for pregnant females. May cause miscarriage. Cannot be used with medicines that lower blood pressure. 

Storage:  

Store in a dry place away from direct sunlight at a temperature of 10-25 °C. Do not freeze. Keep out of reach of children. We recommend using the product within 3 months of opening. Best before date on the packaging.
 

Volume: 

30 ml

Quality management:

The product was developed, manufactured and controlled in compliance with the requirements set forth by the ISO 9001:2008 standard.

Veterinarian’s recommendations:

Recommended as effective in the removal of intact mammary tumours. Partial results are also achieved in other types of tumours with anaerobic metabolism. Also acts on severe bacterial infections of the intestine resistant to antibiotics. Due to the antibacterial action, the subsequent administration of probiotics is necessary.
MVDr. Lubomír Chmelař, Ph.D.
www.energyvet.com