Neznáte své heslo?

  • Vstup na webové stránky pro členy Klubu Energy vám zajistí zadání registračního čísla člena klubu, které naleznete na své registrační kartě nebo ve smlouvě o obchodní spolupráci.
  • Heslo získáte po vyplnění formuláře umístěného níže na této straně nebo telefonicky na čísle: +420 283 853 853.

Kontrolní údaje nutné
k vydání hesla do IS


Vyplněním osobních údajů ve formuláři a jejich odesláním, souhlasíte s jejich zpracováním společností Energy. Firma Energy Group, a.s. se zavazuje, že osobní údaje uvedené v této přihlášce nebudou použity k jiným účelům, ani nebudou poskytnuty třetí straně.

Klubové členství a jeho výhody

Každý zákazník, nakupující produkty Energy, má možnost registrace. Výhody členství v Klubu Energy lze čerpat v celé síti prodejních míst v ČR.


Po podepsání Smlouvy o obchodní spolupráci a zaplacení registračního poplatku 500 Kč se zákazník stává řádným členem Klubu Energy. Kromě členské karty společnosti Energy Group, a.s. obdrží každý nový člen startovací balíček, vč. jednoho koncentrátu podle vlastního výběru a ročního předplatného magazínu Vitae.


Registrace v Klubu Energy je platná 12 měsíců od data podepsání Smlouvy o obchodní spolupráci. Následujících šest měsíců je ještě možné si registraci prodloužit. K výhodám klubového členství patří mimo 30% slevy na nákup zboží také možnost navštěvovat poradny lékařů a terapeutů, odborné přednášky a účastnit se dalších klubových aktivit.


Podrobnosti naleznete v Průvodci zde.

Probiovet

To purchase this product follow this link to our eshop and scroll down to veterinary products.

Description:

A probiotic supplement containing two live bacterial species (Lactobacillus acidophillus and Enterococcus faecium), an extract of the green alga Chlorella pyrenoidosa, and prebiotic inulin. It vitalises the colon microflora, potentiates the immune system, and reduces the natural toxic burden by reducing putrefactive processes in the bowel. The product has anti-inflammatory effects in the bowel and it calm down irritated mucosa. It attenuates diarrhoea and hemorrhagic intestinal conditions. Suitable for all animal species, particularly for growing young and animals fed with industrial foodstuffs.

Intended use:

[the most suitable add-on product is specified in brackets]
- For conditions affecting the gastrointestinal tract [Regavet]. 
- For flatulence and gastrointestinal problems [Regavet, Kingvet].
- For foul and paste-like diarrhoeas [Regavet, Cytovet].
- For foul breath [Regavet].
- Effective prevention in feeding with granules and foodstuffs containing preservatives.
- It enhances the overall immunity [Imunovet, Virovet].
- For the prevention of conditions associated with the old age – hair greying, joint degeneration, kidney failure [Regavet].
- For perverse appetite (e.g. consumption of excrements) [Etovet].
- For hair-staining discharge from the eyes [Regavet]. 

Ingredients:

In 1 capsule: Chlorella pyrenoidosa (250mg), gelatine, inulin (40mg), lactic bacteria Lactobacillus acidophilus and Enterococcus faecium (10mg).

Recommended dosage:

Administer for the maximum of three weeks as follows:
Small animals up to 2kg of weight: 1 capsule per day;
Animals from 2 to 50kg: 1 to 2 capsules twice to three times a day;
Animals over 50kg: 1 to 2 capsules for every 50kg of weight twice or three times a day.
The product should be discontinued after 3 weeks for the period of one week.

Recommendations:

To facilitate swallowing it is advisable to dampen the capsule with water or cover it with fat before administration. May be administered in titbits. Where problems with intake are experienced, it is possible to open the capsule by pulling it gently apart and to mix its contents ideally with foodstuff or titbits. It is recommended to use the product within three months of opening.

Caution:

Do not exceed the recommended daily dose! Ensure sufficient intake of water in the course of product usage. Keep out of reach of children!

Adverse reactions and interactions:

None reported.

Storage:

Store the product in dry and dark environment, at 10-25°C. Do not freeze. Minimum shelf-life specified on the packaging. 
 

Volume:

90 capsules

Quality management:  

The product was developed, manufactured and controlled in compliance with the requirements set forth by the ISO 9001:2008 standard.

Veterinarian’s recommendations:  

I use Probiovet to improve digestion. The product composition effectively helps to combat diarrhoea and improves the bacterial colonisation of the intestine. Good digestion means also a proper function of the immune system.
MVDr. Petr Hrabák 
http://mvdrhrabak.cz/