Neznáte své heslo?

  • Vstup na webové stránky pro členy Klubu Energy vám zajistí zadání registračního čísla člena klubu, které naleznete na své registrační kartě nebo ve smlouvě o obchodní spolupráci.
  • Heslo získáte po vyplnění formuláře umístěného níže na této straně nebo telefonicky na čísle: +420 283 853 853.

Kontrolní údaje nutné
k vydání hesla do IS


Vyplněním osobních údajů ve formuláři a jejich odesláním, souhlasíte s jejich zpracováním společností Energy. Firma Energy Group, a.s. se zavazuje, že osobní údaje uvedené v této přihlášce nebudou použity k jiným účelům, ani nebudou poskytnuty třetí straně.

Klubové členství a jeho výhody

Každý zákazník, nakupující produkty Energy, má možnost registrace. Výhody členství v Klubu Energy lze čerpat v celé síti prodejních míst v ČR.


Po podepsání Smlouvy o obchodní spolupráci a zaplacení registračního poplatku 500 Kč se zákazník stává řádným členem Klubu Energy. Kromě členské karty společnosti Energy Group, a.s. obdrží každý nový člen startovací balíček, vč. jednoho koncentrátu podle vlastního výběru a ročního předplatného magazínu Vitae.


Registrace v Klubu Energy je platná 12 měsíců od data podepsání Smlouvy o obchodní spolupráci. Následujících šest měsíců je ještě možné si registraci prodloužit. K výhodám klubového členství patří mimo 30% slevy na nákup zboží také možnost navštěvovat poradny lékařů a terapeutů, odborné přednášky a účastnit se dalších klubových aktivit.


Podrobnosti naleznete v Průvodci zde.

Contact

ENERGY GROUP, a.s.
Trojská 39/201
171 00 Praha 7
Czech Republic
Phone/fax: +420 283 853 853 / 854
Email: info@energy.cz
www.energyvet.com
www.myproducts.energy
You will find us here

Corporate Headquarters & Czech Republic Head Office:
Tomáš Škopek
CEO
Zuzana Konopásková
Assistant to Management
zuzana.konopaskova @ energy.czIng. Ivana Zykmundová
Sales Manager
ivana.zykmundova @ energy.cz
Mgr. Zuzana Knoblochová
Marketing Manager
zuzana.knoblochova @ energy.cz
Jana Kuntová
Corporate Identity Manager
jana.kuntova @ energy.cz


MUDr. Kateřina Himmelová
Editor
katerina.himmelova @ energy.cz
Jiřina Střihavková
Sales Department
jirina.strihavkova @ energy.cz
Pavel Tůma
IT Manager
pavel.tuma @ energy.cz

 
PhDr. Vítězslav Bon 
Int'l Sales Department
vitezslav.bon @ energy.cz
PhDr. Lukáš Arder
Veterinary Department
lukas.arden@energy.cz 

Ing. Jiří Koval
Manufacturing Manager
jiri.koval @ energy.cz
 


Eva Joachimova
eva.joachimova @ energy.cz
MUDr.Bohdan Haltmar
bohdan.haltmar @ energy.cz
MUDr.Jiří Hanzel
jiri.hanzel @ energy.cz

Ing. Antonín Abrahám CSc. Petra Kovalová Zdena Bukovská
Ing. Antonín Abrahám, CSc. 
External Tax Advisor
Petra Kovalová 
Chief Accountant
petra.kovalova @ energy.cz
Zdena Bukovská
Accountant 
zdena.bukovska @ energy.cz

Josef Černek

Ing. Miroslav Beníček 
System Engineer 
benicek @ energy.sk 
+421 905 760 872
Jozef Černek
Software Manager
cernek @ energy.sk 
+421 905 405 455

Registered office: 
Jeseniova 1151/55 
130 00 Praha 3 
Business registration #: 25695746 
VAT Registration #: CZ25695746 

The company ENERGY GROUP, a. s. has verified the published information; however, we do not guarantee its correctness, completeness and recency. Any guarantees and compensation claims are ruled out. The content referred to with hyperlinks has been written by other authors and ENERGY GROUP, a. s. holds no responsibility for it. 
ENERGY GROUP, a.s. has been registered at the Commercial Register maintained by the Municipal Court of Prague, Section B, File #5559.