Neznáte své heslo?

  • Vstup na webové stránky pro členy Klubu Energy vám zajistí zadání registračního čísla člena klubu, které naleznete na své registrační kartě nebo ve smlouvě o obchodní spolupráci.
  • Heslo získáte po vyplnění formuláře umístěného níže na této straně nebo telefonicky na čísle: +420 283 853 853.

Kontrolní údaje nutné
k vydání hesla do IS


Vyplněním osobních údajů ve formuláři a jejich odesláním, souhlasíte s jejich zpracováním společností Energy. Firma Energy Group, a.s. se zavazuje, že osobní údaje uvedené v této přihlášce nebudou použity k jiným účelům, ani nebudou poskytnuty třetí straně.

Klubové členství a jeho výhody

Každý zákazník, nakupující produkty Energy, má možnost registrace. Výhody členství v Klubu Energy lze čerpat v celé síti prodejních míst v ČR.


Po podepsání Smlouvy o obchodní spolupráci a zaplacení registračního poplatku 500 Kč se zákazník stává řádným členem Klubu Energy. Kromě členské karty společnosti Energy Group, a.s. obdrží každý nový člen startovací balíček, vč. jednoho koncentrátu podle vlastního výběru a ročního předplatného magazínu Vitae.


Registrace v Klubu Energy je platná 12 měsíců od data podepsání Smlouvy o obchodní spolupráci. Následujících šest měsíců je ještě možné si registraci prodloužit. K výhodám klubového členství patří mimo 30% slevy na nákup zboží také možnost navštěvovat poradny lékařů a terapeutů, odborné přednášky a účastnit se dalších klubových aktivit.


Podrobnosti naleznete v Průvodci zde.

Omegavet

To purchase this product follow this link to our eshop and scroll down to veterinary products.

Description:

A product containing unique fish oil, which is the most important natural source of a number of unsaturated fatty acids and vitamins A, D a E. It significantly enhances the immunity, helps to build up strong bones and healthy teeth and to maintain healthy skin, hair, and eyes. The naturally lower content of vitamins A and D eliminates the danger of overdose with these vitamins.
 

Intended use:

[the most suitable add-on product is specified in brackets]
- A source of unsaturated fatty acids (omega, EPA, DHA) – for cellular membranes, nerves, hormones, cholesterol metabolism [Gynevet].
- A safe source of vitamins A, D and E.
- For shiny hair, skin quality and elasticity [Gynevet].
- For the recovery of cellular immunity in older animals – warts, small benign tumours [Imunovet, Gynevet].
- For overweight, steatosis – fatty infiltration of organs [Gynevet].
- For bone, tooth and eye strengthening [Kingvet, Renovet].
- For enhanced immunity (bacteria, tumours), specifically for tonsillitis [Imunovet, Renovet, Kingvet].
- A suitable supplement for ageing animals.

Ingredients:

Oil of the sea fish Engraulis japonicus (500mg) [containing eicosapentaenoic acid (EPA) – min. 38%, docosahexaenoic acid (DHA) – min. 25%] - 99.5%, vitamin E - 0.5%.

Recommended dosage:

Administer for the maximum of three weeks as follows:
Small animals up to 2kg of weight: 1 to 3 drops 1-3 times a day;
Animals from 2 to 50kg: 3 to 5 drops 1-3 times a day;
Animals over 50kg: 5 drops for every 50kg of weight 1-3 times a day.
The product should be discontinued after 3 weeks for the period of one week.

Recommendations:

May be administered in titbits or mixed in foodstuff. It is recommended to use the product within three months of opening.

Caution:

Do not exceed the recommended daily dose, particularly in gestating females! Ensure sufficient intake of water in the course of product usage. Keep out of reach of children!

Adverse reactions and interactions:

None reported.

Storage:

Store the product in dry and dark environment, at 10-25°C. Do not freeze.
Minimum shelf-life specified on the box and label.
 

Volume:

30 ml

Quality management:

The product was developed, manufactured and controlled in compliance with the requirements set forth by the ISO 9001:2008 standard.

Veterinarian’s recommendations:

I use Omegavet for the treatment of skin diseases; combination with Peralgin has been successful in the treatment of atopic conditions. Vitamin E, EPA and DHA help enhance the immunity, and for this reason I use the product also in the therapy of demodicosis.
MVDr. Lucie Míková 
www.klinika-vltava.cz
lucie20000@seznam.cz