Neznáte své heslo?

  • Vstup na webové stránky pro členy Klubu Energy vám zajistí zadání registračního čísla člena klubu, které naleznete na své registrační kartě nebo ve smlouvě o obchodní spolupráci.
  • Heslo získáte po vyplnění formuláře umístěného níže na této straně nebo telefonicky na čísle: +420 283 853 853.

Kontrolní údaje nutné
k vydání hesla do IS


Vyplněním osobních údajů ve formuláři a jejich odesláním, souhlasíte s jejich zpracováním společností Energy. Firma Energy Group, a.s. se zavazuje, že osobní údaje uvedené v této přihlášce nebudou použity k jiným účelům, ani nebudou poskytnuty třetí straně.

Klubové členství a jeho výhody

Každý zákazník, nakupující produkty Energy, má možnost registrace. Výhody členství v Klubu Energy lze čerpat v celé síti prodejních míst v ČR.


Po podepsání Smlouvy o obchodní spolupráci a zaplacení registračního poplatku 500 Kč se zákazník stává řádným členem Klubu Energy. Kromě členské karty společnosti Energy Group, a.s. obdrží každý nový člen startovací balíček, vč. jednoho koncentrátu podle vlastního výběru a ročního předplatného magazínu Vitae.


Registrace v Klubu Energy je platná 12 měsíců od data podepsání Smlouvy o obchodní spolupráci. Následujících šest měsíců je ještě možné si registraci prodloužit. K výhodám klubového členství patří mimo 30% slevy na nákup zboží také možnost navštěvovat poradny lékařů a terapeutů, odborné přednášky a účastnit se dalších klubových aktivit.


Podrobnosti naleznete v Průvodci zde.

Renovet

To purchase this product follow this link to our eshop and scroll down to veterinary products.

Description:

A natural herbal concentrate for the stimulation of Water-element organ function within the Energyvet Pentagram scheme. It acts by means of mild excitation of the lymphatic system, kidneys, sexual organs, urinary and sexual tract, stimulating these organs or tissues towards increased activity. It generally influences the clearing of accumulated metabolites from the animal's organism and it keeps an optimal level of electrolytes in the body. Bio-information of the product-specific homeopathic type complements and potentiates the effect of the included herbs.
The product stimulates the function of organs and tissues of the next element, Wood, i.e. the liver, gall bladder, energy metabolism and joints.
It calms down excess energy and hyperactivity of the previous element, Metal, i.e. of the skin, lungs, ligaments, and colon.

Intended use:  

[the most suitable add-on product is specified in brackets]
- Oedemas (cold) [Cytovet].
- Arthrosis – joint degeneration [Skelevet].

It stimulates:

- It strengthens released ligaments [Skelevet].
- Liver tissue function after infections and intoxications, in metabolic disorders [Imunovet].
- Gall bladder function, dissolves gallstones [Fytovet].
- Bone ossification (controls the absorption and deposition of minerals) [Skelevet, Omegavet].
- Nucleic acid metabolization (eliminates uric acid).

It reduces:

- Diarrhoeas, intestinal catarrhs [Probiovet, Cytovet].
- Skin inflammations, rashes, hives, seborrhoea, skin fever [Audivet, Imunovet].
- Outer ear inflammations [Audivet, Cytovet, Imunovet].
- Inflammations of the lungs accompanied by cough and fever [Imunovet].
- Inflammations of the tendons, joint capsules, pleurisy [Skelevet].
- Allergic conditions (necessary preparation with Regavet) [Imunovet].
- Reduces pathological sadness [Fytovet].

Ingredients:

Herbal extract 82.6% (Verbena officinalis, Calluna vulgaris, Solidago virgaurea, Artemisia dracunculus, Erigeron canadensis, Ribes nigrum, Arctium lappa, Bidens tripartita, Polygonum aviculare, Sambucus nigra, Tropaeolum majus, Epilobium parviflorum, Filipendula ulmaria, Geranium robertianum, Ononis spinosa), sorbitol – thickener, microcrystalline cellulose – thickener, water, xanthan – thickener, grapefruit extract – preservative, potassium sorbate – preservative, mixture of essential oils 0.12%, bio-information for Renovet.

Recommended dosage:

Administer for the maximum of three weeks as follows:
Small animals up to 10 kg of weight: 2 drops twice a day;
Animals over 10kg to 100kg: 1 drop twice a day for every 10kg of weight, even incomplete
Animals over 100 kg: 5 drops (0.3ml) for every 100kg of weight twice a day
The product should be discontinued after 3 weeks for the period of one week.

Recommendations:

Shake well before use! In older animals the product should be administered only for 2 days, followed by a 3-day break. If symptoms do not deteriorate, only then continue to administer for up to 3 weeks. This will prevent a temporary deterioration of health – reverse reaction. In older animals it is advisable to start with regeneration preparation with Regavet first and only after a one-week break begin to apply Renovet.
For precise targeting of the regeneration process it is recommended to seek professional advice.
It is recommended to use the product within three months of opening.

Caution:

Do not administer if kidney impairment is present or to animals in poor state of health (which may involve kidney impairment). Do not exceed the recommended daily dose! Ensure sufficient intake of water in the course of product usage. Not suitable for gestating females. Keep out of reach of children!

Adverse reactions and interactions:

Do not administer concurrently with Regavet and/or without at least one-week break between these products.

Storage:

Store the product in dry and dark environment, at 10-25°C. Do not freeze.
Minimum shelf-life specified on the box and label.
 

Volume:

30 ml

Quality management:

The product was developed, manufactured and controlled in compliance with the requirements set forth by the ISO 9001:2008 standard.

Veterinarian’s recommendations:

I use Renovet for joint arthrosis (together with Skelevet), for water metabolism problems – profuse watery diarrhoeas, cold oedemas, as well as conditions accompanied by tissue swelling, and in the treatment of allergic conditions (alternately with Regavet, switch-over after 4 weeks).
MVDr. Petr Hrabák 
http://mvdrhrabak.cz/