Neznáte své heslo?

  • Vstup na webové stránky pro členy Klubu Energy vám zajistí zadání registračního čísla člena klubu, které naleznete na své registrační kartě nebo ve smlouvě o obchodní spolupráci.
  • Heslo získáte po vyplnění formuláře umístěného níže na této straně nebo telefonicky na čísle: +420 283 853 853.

Kontrolní údaje nutné
k vydání hesla do IS


Vyplněním osobních údajů ve formuláři a jejich odesláním, souhlasíte s jejich zpracováním společností Energy. Firma Energy Group, a.s. se zavazuje, že osobní údaje uvedené v této přihlášce nebudou použity k jiným účelům, ani nebudou poskytnuty třetí straně.

Klubové členství a jeho výhody

Každý zákazník, nakupující produkty Energy, má možnost registrace. Výhody členství v Klubu Energy lze čerpat v celé síti prodejních míst v ČR.


Po podepsání Smlouvy o obchodní spolupráci a zaplacení registračního poplatku 500 Kč se zákazník stává řádným členem Klubu Energy. Kromě členské karty společnosti Energy Group, a.s. obdrží každý nový člen startovací balíček, vč. jednoho koncentrátu podle vlastního výběru a ročního předplatného magazínu Vitae.


Registrace v Klubu Energy je platná 12 měsíců od data podepsání Smlouvy o obchodní spolupráci. Následujících šest měsíců je ještě možné si registraci prodloužit. K výhodám klubového členství patří mimo 30% slevy na nákup zboží také možnost navštěvovat poradny lékařů a terapeutů, odborné přednášky a účastnit se dalších klubových aktivit.


Podrobnosti naleznete v Průvodci zde.

Kingvet

To purchase this product follow this link to our eshop and scroll down to veterinary products.

Description:

A natural herbal concentrate for the stimulation of both skeletal and visceral muscles, ciliar movement and amoeboid movement of macrophages and mast cells which generate cellular immunity. In the Energyvet Pentagram scheme, this product is a borderline product between the elements of Metal and Water. It acts through the activation of cytoskeleton and the production of proteins involved in the movement activities of the body. It exhibits natural anabolic effects. Bioinformation of the product-specific homeopathic type complements and potentiates the effect of the included herbs.
The product stimulates the function of some organs and tissues belonging to the element of Water, i.e. the lymphatic system, immune system (cellular immunity), the urinary tract, and sexual organs. It stimulates the development and performance of both skeletal and visceral muscle mass (the intestines, stomach, oviducts, urinary bladder and all sphincters).
It calms down excessive energy, hyperactivity of certain tissues of the element of Metal and Water, i.e. of the bronchi and the urinary bladder (in cases of incontinence).

Intended use:

[the most suitable add-on product is specified in brackets]
- Bacterial infections of the respiratory tract (cough stage), skin, lymphatic nodes, and inflammations of sexual organs in both males and females [Imunovet].

It stimulates:

- Healing of wounds affecting the skin, soft tissues, bones and joints [Imunovet].
- Healing of fractures, wounded tendons and joints [Imunovet, Skelevet].
- Acts as an anabolic product, it stimulates muscular mass growth (necessary stimulation by training) [alternate with Gynevet]. 
- Young animal growth [Omegavet, Skelevet].
- Improved physical activity of female sexual organs (the womb, oviducts, ovaries) [Imunovet].
- Preparation for female fertilisation, healthy foetal development and completed gestation [alternate with Gynevet].
- Male fertility (stimulation of libido, production and maturing of sperms, ability to impregnate females) [Omegavet].
- Cardiac activity (in cases of weakened musculature, thinned wall, dilatation, ventricular widening) [Omegavet, Fytovet].
- The musculature of the stomach, gastric mills, the small and large intestine as well as the appendix ("lazy intestine") [Skelevet].
- Training-effect enhancement [Skelevet, Omegavet].

It reduces:

- Incontinence (sphincter musculature strengthening) [Skelevet].
- Cough accompanying lung inflammations (through the activation of the ciliar epithelium), chronic bronchitis [Imunovet].
- Bacterial infection (through the activation of macrophages) [Imunovet].
- Inflammation of the lymphatic nodes and lymphatic vessels [Imunovet, Skelevet, Omegavet].
- It attenuates the consequences of sadness-like stress combined with fear [Etovet].

Ingredients:

Herbal extract 82.6% (Smilax medica, Medicago sativa, Menyanthes trifoliata, Galeopsis segetum, Cnicus benedictus, Liriosma ovata, Schizandra chinensis, Zanthoxylum piperitum, Eryngium campestre, Codonopsis pilosula, Crataegus monogyna, Hibiscus sabdariffa, Hippophaë rhamnoides, Panax ginseng, Silybum marianum), sorbitol – thickener, microcrystalline cellulose – thickener, water, xanthan – thickener, grapefruit extract – preservative, potassium sorbate – preservative, mixture of essential oils 0.12%, bioinformation for Kingvet

Recommended dosage:

Administer for the maximum of three weeks as follows:
Small animals up to 10 kg of weight: 2 drops twice a day
Animals over 10kg to 100kg: 1 drop twice a day for every 10kg of weight, even incomplete
Animals over 100 kg: 5 drops (0.3ml) for every 100kg of weight twice a day
The product should be discontinued after 3 weeks for the period of one week.
In cases of pneumonia it is possible to use the product for as many as 4 times per day for the maximum period of 10 days.

Recommendations:

Shake well before use! Administration to older or severely ill animals should be restricted to 2 days only, followed by a 2-3 day break. This will prevent a temporary deterioration of symptoms – reverse reaction.
For precise targeting of the regeneration process it is recommended to seek professional advice. 
It is recommended to use the product within three months of opening.

Caution:

Do not exceed the recommended daily dose! Ensure sufficient intake of water in the course of product usage. Not suitable for gestating females. Keep out of reach of children!

Adverse reactions and interactions:

It is not recommended to administer the product concurrently with Regavet and/or without at least one-week break between these products.

Storage: 

Store the product in dry and dark environment, at 10-25°C. Do not freeze.
Minimum shelf-life specified on the box and label.
 

Volume:  

30 ml

Quality management:

The product was developed, manufactured and controlled in compliance with the requirements set forth by the ISO 9001:2008 standard.

Veterinarian’s recommendations:

I use Kingvet for speedier recovery after surgeries; for cases of chronic cough, particularly to suppress bacterial and viral infections. I use it also for older dogs with muscular atrophy, standing up problems – I begin with Kingvet administered for the period of two weeks, followed by a 14-day break, after which I apply Kingvet for twice three weeks with a one-week break.  
MVDr. Lucie Míková 
www.klinika-vltava.cz
lucie20000@seznam.cz