Neznáte své heslo?

  • Vstup na webové stránky pro členy Klubu Energy vám zajistí zadání registračního čísla člena klubu, které naleznete na své registrační kartě nebo ve smlouvě o obchodní spolupráci.
  • Heslo získáte po vyplnění formuláře umístěného níže na této straně nebo telefonicky na čísle: +420 283 853 853.

Kontrolní údaje nutné
k vydání hesla do IS


Vyplněním osobních údajů ve formuláři a jejich odesláním, souhlasíte s jejich zpracováním společností Energy. Firma Energy Group, a.s. se zavazuje, že osobní údaje uvedené v této přihlášce nebudou použity k jiným účelům, ani nebudou poskytnuty třetí straně.

Klubové členství a jeho výhody

Každý zákazník, nakupující produkty Energy, má možnost registrace. Výhody členství v Klubu Energy lze čerpat v celé síti prodejních míst v ČR.


Po podepsání Smlouvy o obchodní spolupráci a zaplacení registračního poplatku 500 Kč se zákazník stává řádným členem Klubu Energy. Kromě členské karty společnosti Energy Group, a.s. obdrží každý nový člen startovací balíček, vč. jednoho koncentrátu podle vlastního výběru a ročního předplatného magazínu Vitae.


Registrace v Klubu Energy je platná 12 měsíců od data podepsání Smlouvy o obchodní spolupráci. Následujících šest měsíců je ještě možné si registraci prodloužit. K výhodám klubového členství patří mimo 30% slevy na nákup zboží také možnost navštěvovat poradny lékařů a terapeutů, odborné přednášky a účastnit se dalších klubových aktivit.


Podrobnosti naleznete v Průvodci zde.

Gynevet

To purchase this product follow this link to our eshop and scroll down to veterinary products.

Description:

A natural herbal concentrate for the stimulation of Earth-element organ function within the Energyvet Pentagram scheme. It acts through a mild excitation of the nervous system, spleen, pancreas, stomach and the cellular recovery system of practically all organs,  stimulating these organs or tissues towards increased activity. It generally enhances the animal’s resistance to stress impact.  The product increases the secretory activity of the mucosa and of nerve endings. It activates the metabolism of fats. Bioinformation of the product-specific homeopathic type complements and potentiates the effect of the included herbs.
The product stimulates the function of organs and tissues of the next element, Metal, i.e. the lungs, colon, connective tissue and skin.
It calms down excessive energy and hyperactivity of the preceding element of Fire, i.e. of the heart, arteries, veins, hormonal glands and the small colon.

Intended use:

[the most suitable add-on product is specified in brackets]
- An adaptogen, for any stress exposure of the animal [Etovet].
- False gestation prophylaxis [Skelevet].
- Supports the production and quality of breast milk [Skelevet].
- Supports the reduction of overweight from subcutaneous fat with water retention [Fytovet].
- Nervous tissue post-traumatic recovery [Imunovet].
- It increases resistance to both external and internal parasites [Epivet].

It stimulates:

- The production of tears, of the protective mucus of the colon; it thins mucus in the lungs [Fytovet].
- Articular fluid production and articular cartilage recovery [Skelevet].
- Deposited fat burning (obesity, liver steatosis, cerebral sclerosis) [Omegavet].
- Secretory activity of the skin and mucosa and its cellular recovery (elasticity, revitalisation) [Fytovet].
- Hair, scale, and feather molting and revitalisation [Skelevet].
- Colon secretion (in cases of dry-stool constipation) [Cytovet].
- New cell production in practically all tissues [Imunovet].
- Cellular immunity enhancement (frequent infections, occurrence of dermal denticles) [Imunovet, Omegavet].

It reduces:

- Excessive heart activity (accelerated, hard and irregular pulse) [Fytovet].
- Prevention and long-term treatment of post-stroke and post-myocardial infarction conditions [Omegavet].
- Excessive blood supply of the mucosa (non-infectious) [Skelevet].
- Hormonal imbalance (with harmonising effect – particularly on stress hormones) [Fytovet, Omegavet].
- Inflammations affecting the small intestine and duodenum [Cytovet].

Ingredients:

Herbal extract 82.6% (Lamium album, Calendula officinalis, Fucus vesiculosus, Geranium robertianum, Glycyrrhiza glabra, Imperatoria ostruthium, Potentilla anserina, Trifolium pratense, Galega officinalis, Galium verum, Robinia pseudoacacia, Alchemilla vulgaris, Foeniculum vulgare), sorbitol – thickener, microcrystalline cellulose – thickener, water, xanthan – thickener, grapefruit extract – preservative, potassium sorbate – preservative, mix of essential oils 0.12%, bioinformation for Gynevet.

Recommended dosage:

Administer for the maximum of three weeks as follows:
Small animals up to 10 kg of weight: 2 drops twice a day
Animals over 10kg to 100kg: 1 drop twice a day for every 10kg of weight, even incomplete
Animals over 100 kg: 5 drops (0.3ml) for every 100kg of weight twice a day
The product should be discontinued after 3 weeks for the period of one week.

Recommendations:

Shake well before use! For precise targeting of the regenerative process it is recommended to seek professional advice. It is recommended to use the product within three months of opening.

Caution:

Do not administer in cases of gastric ulcers, inflammations of the nervous tissue, pancreas or spleen. Do not exceed the recommended daily dose! Ensure sufficient intake of water in the course of product usage. Not suitable for gestating females. Keep out of reach of children!

Adverse reactions and interactions:

None reported.

Storage:

Store the product in dry and dark environment, at 10-25°C. Do not freeze. Minimum shelf-life specified on the box and label.
 

Volume:

30 ml

Quality management:

The product was developed, manufactured and controlled in compliance with the requirements set forth by the ISO 9001:2008 standard.

Veterinarian’s recommendations:

Gynevet offers a number of various applications. I was surprised to see how well it helps to adjust weight in obese dogs.
MVDr. Jaroslava Bláhová 
www.akupunktura-psu.cz