Neznáte své heslo?

  • Vstup na webové stránky pro členy Klubu Energy vám zajistí zadání registračního čísla člena klubu, které naleznete na své registrační kartě nebo ve smlouvě o obchodní spolupráci.
  • Heslo získáte po vyplnění formuláře umístěného níže na této straně nebo telefonicky na čísle: +420 283 853 853.

Kontrolní údaje nutné
k vydání hesla do IS


Vyplněním osobních údajů ve formuláři a jejich odesláním, souhlasíte s jejich zpracováním společností Energy. Firma Energy Group, a.s. se zavazuje, že osobní údaje uvedené v této přihlášce nebudou použity k jiným účelům, ani nebudou poskytnuty třetí straně.

Klubové členství a jeho výhody

Každý zákazník, nakupující produkty Energy, má možnost registrace. Výhody členství v Klubu Energy lze čerpat v celé síti prodejních míst v ČR.


Po podepsání Smlouvy o obchodní spolupráci a zaplacení registračního poplatku 500 Kč se zákazník stává řádným členem Klubu Energy. Kromě členské karty společnosti Energy Group, a.s. obdrží každý nový člen startovací balíček, vč. jednoho koncentrátu podle vlastního výběru a ročního předplatného magazínu Vitae.


Registrace v Klubu Energy je platná 12 měsíců od data podepsání Smlouvy o obchodní spolupráci. Následujících šest měsíců je ještě možné si registraci prodloužit. K výhodám klubového členství patří mimo 30% slevy na nákup zboží také možnost navštěvovat poradny lékařů a terapeutů, odborné přednášky a účastnit se dalších klubových aktivit.


Podrobnosti naleznete v Průvodci zde.

Corporate Headquarters

Sales Department

Operates the corporate sales structure and Central European international sales system unified in the single market (Czech Republic, Slovakia, Hungary).

International Sales Department

Maintains contacts and cooperation with those interested in our products from the countries outside the single market. At the same time it provides support to the partners with a status of (general) importers.

Research & Development Department

Engaged in research and development in the field of alternative medicine and pharmacology. In the laboratories throughout the Czech Republic employees and external consultants examine and develop bio-active substances to be used in prime bio-information products.

Technology Department

Carries out the research in the field of modern technologies of classical and alternative medicine and development of testing devices for more exact diagnostic methods to improve sales promotion and further commercial use.

Manufacturing Department

The main task of this department is to ensure a flawless manufacturing process of all products.

Veterinary Department

Fully responsible for the line of Energy veterinary products and their marketing.

Finance Department

Accounting and financial management of the Directorate-General and Czech Republic Head Office.

IT Department

Full service for all companies included in the EG holding. IT specialists ensure development and administration of all IT systems and further commercial use of the developed business applications.