Neznáte své heslo?

  • Vstup na webové stránky pro členy Klubu Energy vám zajistí zadání registračního čísla člena klubu, které naleznete na své registrační kartě nebo ve smlouvě o obchodní spolupráci.
  • Heslo získáte po vyplnění formuláře umístěného níže na této straně nebo telefonicky na čísle: +420 283 853 853.

Kontrolní údaje nutné
k vydání hesla do IS


Vyplněním osobních údajů ve formuláři a jejich odesláním, souhlasíte s jejich zpracováním společností Energy. Firma Energy Group, a.s. se zavazuje, že osobní údaje uvedené v této přihlášce nebudou použity k jiným účelům, ani nebudou poskytnuty třetí straně.

Klubové členství a jeho výhody

Každý zákazník, nakupující produkty Energy, má možnost registrace. Výhody členství v Klubu Energy lze čerpat v celé síti prodejních míst v ČR.


Po podepsání Smlouvy o obchodní spolupráci a zaplacení registračního poplatku 500 Kč se zákazník stává řádným členem Klubu Energy. Kromě členské karty společnosti Energy Group, a.s. obdrží každý nový člen startovací balíček, vč. jednoho koncentrátu podle vlastního výběru a ročního předplatného magazínu Vitae.


Registrace v Klubu Energy je platná 12 měsíců od data podepsání Smlouvy o obchodní spolupráci. Následujících šest měsíců je ještě možné si registraci prodloužit. K výhodám klubového členství patří mimo 30% slevy na nákup zboží také možnost navštěvovat poradny lékařů a terapeutů, odborné přednášky a účastnit se dalších klubových aktivit.


Podrobnosti naleznete v Průvodci zde.

Quality policy

Continual improvement of the quality management systems

Corporate management, all employees and cooperators will strive to continually improve the quality of products and services provided to customers.

Research & development

Through our own research we will keep ensuring the purest production methods of the highest quality.

Product range

We will expand continually our current product range not only in the field of bio-information products but in other market segments, too.

Quality

Application of more and more strict criteria for input materials, production planning and management together with the improvement of quality of design and informational value of the promotional material is one of the cardinal tasks of our company.

Foreign markets

Objective of the international sales project is to seek favorable and profitable foreign markets and other cooperating parties. In the future the results of this project should have greater impact on the corporate sales activities.

Technologies

We pay great attention to further development of manufacturing, measuring and medical instruments and technologies expanding our current range of products and services and providing greater support to the promotion of our products.

Supporting projects

One of the important supporting projects is further development of our software department in their creation of tailor-made IT solution and their commercial use.