Neznáte své heslo?

  • Vstup na webové stránky pro členy Klubu Energy vám zajistí zadání registračního čísla člena klubu, které naleznete na své registrační kartě nebo ve smlouvě o obchodní spolupráci.
  • Heslo získáte po vyplnění formuláře umístěného níže na této straně nebo telefonicky na čísle: +420 283 853 853.

Kontrolní údaje nutné
k vydání hesla do IS


Vyplněním osobních údajů ve formuláři a jejich odesláním, souhlasíte s jejich zpracováním společností Energy. Firma Energy Group, a.s. se zavazuje, že osobní údaje uvedené v této přihlášce nebudou použity k jiným účelům, ani nebudou poskytnuty třetí straně.

Klubové členství a jeho výhody

Každý zákazník, nakupující produkty Energy, má možnost registrace. Výhody členství v Klubu Energy lze čerpat v celé síti prodejních míst v ČR.


Po podepsání Smlouvy o obchodní spolupráci a zaplacení registračního poplatku 500 Kč se zákazník stává řádným členem Klubu Energy. Kromě členské karty společnosti Energy Group, a.s. obdrží každý nový člen startovací balíček, vč. jednoho koncentrátu podle vlastního výběru a ročního předplatného magazínu Vitae.


Registrace v Klubu Energy je platná 12 měsíců od data podepsání Smlouvy o obchodní spolupráci. Následujících šest měsíců je ještě možné si registraci prodloužit. K výhodám klubového členství patří mimo 30% slevy na nákup zboží také možnost navštěvovat poradny lékařů a terapeutů, odborné přednášky a účastnit se dalších klubových aktivit.


Podrobnosti naleznete v Průvodci zde.

WHO we are

Energy Group, a.s. is an entirely Czech company established in the 1990s. From its very beginning the company and its product lines have become a pioneer in alternative medicine not only in the Czech Republic, but also elsewhere in the world, where we have presented our products and attracted the interest of customers and experts in this field.

OUR philosophy

The Energy corporate philosophy is based on a holistic approach to an animal, and regards the body and soul as organic parts of one energy system. The optimum cooperation of both parts is a basic precondition for a healthy body. So we put emphasis on prophylaxis, and at the same time aim each client’s attention to his/her inner self.

WHAT we produce

The company Energy offers a comprehensive range of natural bio-information products that are based on the principles of traditional Chinese medicine and the latest findings in the fields of plant therapy, homeopathy, and modern bio-information methods.
The bio-information products positively influence the body on two levels – natural active substances have a direct impact on bodily organs; and owing to the principle of bio-resonance the bio-information influences the controlling subcortical centers in the brain. This way is intensified the therapeutic effect of natural substances that leads to the overall harmonization of the body.
The main product line is created by five herbal concentrates. They represent the system of Regeneration in Pentagram®. These products correspond to the energies of five basic natural elements, mutual cooperation of which is a key to the human health according to the traditional Chinese medicine. This system facilitates detoxication and regeneration of the whole body and its effect is aimed at a particular health problem. The Pentagram products can be combined with ever growing range of other our products.