Neznáte své heslo?

  • Vstup na webové stránky pro členy Klubu Energy vám zajistí zadání registračního čísla člena klubu, které naleznete na své registrační kartě nebo ve smlouvě o obchodní spolupráci.
  • Heslo získáte po vyplnění formuláře umístěného níže na této straně nebo telefonicky na čísle: +420 283 853 853.

Kontrolní údaje nutné
k vydání hesla do IS


Vyplněním osobních údajů ve formuláři a jejich odesláním, souhlasíte s jejich zpracováním společností Energy. Firma Energy Group, a.s. se zavazuje, že osobní údaje uvedené v této přihlášce nebudou použity k jiným účelům, ani nebudou poskytnuty třetí straně.

Klubové členství a jeho výhody

Každý zákazník, nakupující produkty Energy, má možnost registrace. Výhody členství v Klubu Energy lze čerpat v celé síti prodejních míst v ČR.


Po podepsání Smlouvy o obchodní spolupráci a zaplacení registračního poplatku 500 Kč se zákazník stává řádným členem Klubu Energy. Kromě členské karty společnosti Energy Group, a.s. obdrží každý nový člen startovací balíček, vč. jednoho koncentrátu podle vlastního výběru a ročního předplatného magazínu Vitae.


Registrace v Klubu Energy je platná 12 měsíců od data podepsání Smlouvy o obchodní spolupráci. Následujících šest měsíců je ještě možné si registraci prodloužit. K výhodám klubového členství patří mimo 30% slevy na nákup zboží také možnost navštěvovat poradny lékařů a terapeutů, odborné přednášky a účastnit se dalších klubových aktivit.


Podrobnosti naleznete v Průvodci zde.

Do you feed your animal with granules? Think Probiovet

Feeding animals with granules is widespread and their use is on the rise. In order to ensure that the granules do not go mouldy, they contain preservatives and other chemical additives.  
Dry feed is not harmful in and of itself, but it absolutely destroys the intestinal microflora (it gives rise to so-called dysbiosis) and animals begin to suffer from various problems ranging from the increased production of tooth scale to bad breath, eczema and ear inflammation to liver and kidney failure and tumours within two to four years.
For this reason and based on substantial negative experience, it is a good idea to only give small breeds granules as a treat. It is possible to recommend canned food from among the industrial feeds, but long term feeing with this can also lead to digestive disorders.
If you have a large dog, you cannot avoid using granules, but in this case you can maintain the natural intestinal microflora by administering Probiovet. One capsule every evening is sufficient prevention for dogs up to 40 kilograms, while two capsules should be given to larger dogs. The consequences of intestinal dysbiosis can be preventatively resolved by administering Regavet twice a year. Always administer one drop for every 10 kg of weight twice a day for three weeks. Another prevention option involves the administration of Cytovet twice a year (one capsule daily up to 30 kilograms of weight or one capsule twice a day in larger animals and once again administer the capsules continually for three weeks).

The basic food ration for dogs

60 %: Meat with bones – it can be raw or it is sufficient to cook it for just 20–30 minutes. If the animal is not used to bones, cook them well until they are soft. Initially, give a minimum amount of bones and then gradually increase the amount. They are a source of minerals and they stimulate correct functioning of the digestive tract. A harder stool stimulates the anal glands to evacuate and this prevents them from becoming inflamed.
30%: Firm feed (cooked pasta, oats, rice and other cereals).
10%: Well cooked vegetables with a predominance of carrots (they cannot digest raw vegetables); allow the animal to graze grass, as it is necessary for good digestion.