Neznáte své heslo?

  • Vstup na webové stránky pro členy Klubu Energy vám zajistí zadání registračního čísla člena klubu, které naleznete na své registrační kartě nebo ve smlouvě o obchodní spolupráci.
  • Heslo získáte po vyplnění formuláře umístěného níže na této straně nebo telefonicky na čísle: +420 283 853 853.

Kontrolní údaje nutné
k vydání hesla do IS


Vyplněním osobních údajů ve formuláři a jejich odesláním, souhlasíte s jejich zpracováním společností Energy. Firma Energy Group, a.s. se zavazuje, že osobní údaje uvedené v této přihlášce nebudou použity k jiným účelům, ani nebudou poskytnuty třetí straně.

Klubové členství a jeho výhody

Každý zákazník, nakupující produkty Energy, má možnost registrace. Výhody členství v Klubu Energy lze čerpat v celé síti prodejních míst v ČR.


Po podepsání Smlouvy o obchodní spolupráci a zaplacení registračního poplatku 500 Kč se zákazník stává řádným členem Klubu Energy. Kromě členské karty společnosti Energy Group, a.s. obdrží každý nový člen startovací balíček, vč. jednoho koncentrátu podle vlastního výběru a ročního předplatného magazínu Vitae.


Registrace v Klubu Energy je platná 12 měsíců od data podepsání Smlouvy o obchodní spolupráci. Následujících šest měsíců je ještě možné si registraci prodloužit. K výhodám klubového členství patří mimo 30% slevy na nákup zboží také možnost navštěvovat poradny lékařů a terapeutů, odborné přednášky a účastnit se dalších klubových aktivit.


Podrobnosti naleznete v Průvodci zde.

Dogs

Life expectancy – large breed  10  years
 Life expectancy – small breed   17  years
 Respiratory frequency  10 - 30 per minute
 Pulse  90 - 120 per minute
 Body temperature (colon)  37,5 - 39,0  oC
Urine density  1020 - 1050  g.l-1
 Urine pH  5,00 - 7,00  
 Blood density  1020 - 1050  g.l-1
 pH  7,30 - 7,42  
 Number of red blood cells  5,5 - 8,5  T.l-1
 Number of white blood cells  8 - 12  G.l-1
 Number of platelets  200 - 600  G.l-1
 Reaches maturity at  6 - 8  months
 In heat  3 - 21  days
 Gravidity period  63 ± 3  days
 Cycle length  165  days 
 Dental pattern  3142  3143